FAQ | RODO

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Go Stillo Agencja Reklamowa Maciej Ciesielski, ul. Ks. J. Surzyńskiego 18, 64-000 Kościan.

1) Kontakt – biuro@gostillo-kubki.pl,

2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3) Dane osobowe przetwarzane są w celu prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy t.j.: przedstawienia ofert, świadczenia usług, marketingu bezpośredniego, prawidłowej realizacji umów/kontraktów, realizacji zleceń handlowych, czynności finansowych, obsługi reklamacji, realizacji obsługi Biura Klienta, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.

4) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty współpracujące w procesie realizacji zleceń handlowych.

6) Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

7) W przypadku, gdy życzy sobie Pani/Pan otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Panią/Pana taki obowiązek.

8) Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych, dostarczenia Pani/Panu kopii danych podlegających przetwarzaniu, prostowania tych danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co Administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności, w szczególności, gdy wniesie Pani/Pan sprzeciw, o którym mowa niżej.

9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Go Stillo Agencja Reklamowa Maciej Ciesielski zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla dokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Chcę sam przygotować projekt, jak to zrobić prawidłowo?

· Grafika w formie wektorowej w programie Corel, lub jako plik w formacie EPS, dla ART PRINT plik CMYK jpeg 300dpi
· czcionki zamienione na krzywe
· rozdzielczość dla projektów rastrowych: 300 dpi
· określenie kolorów tylko wg wzornika Pantone
· nadruk bezpośredni (DIRECT PRINT) tylko w pełnych kolorach
· Nadruk na opakowaniach (offset lub druk cyfrowy): grafika w formie wektorowej lub bitmapa w rozdzielczości 300 dpi tylko kolory CMYK.
minimalna grubość linii:
   - TRANSFER PRINT i DIRECT PRINT: w pozytywie 0,2 mm, w negatywie 0,4 mm
   - SENSITIVE TOUCH: w pozytywie 0,8 mm, w negatywie 1 mm
   - GRAWER: 0,2 mm, w negatywie 0,4 mm,
   - NADRUK NA OPAKOWANIACH (sitodruk): w pozytywie 0,4 mm, w negatywie 0,8 mm,
· minimalna wielkość pisma:
   - TRANSFER PRINT i DIRECT PRINT: w pozytywie 7 pkt., w negatywie 10 pkt.
   - SENSITIVE TOUCH: mała litera o wysokości minimum 3 mm.
   - GRAWER: w pozytywie 4 pkt., w negatywie 6 pkt.
   - NADRUK NA OPAKOWANIACH (sitodruk): w pozytywie 10 pkt., w negatywie 14 pkt.

Co oznacza nadruk full colour? Czy są to zawsze 4 kolory?

Projekt w nadruku full colour jest dzielony na cztery podstawowe kolory: cyjan, magenta, żółty i czarny (w skrócie CMYK). Jednak nie zawsze obraz na monitorze będzie odpowiadał finalnej wersji nadruku na porcelanie jaką można osiągnąć w technologii Transfer Print – szczególnie w przypadku kiedy chcemy uzyskać wyraźne kolory (m.in. czerwony, pomarańczowy, różowy, fioletowy, zielony itp). Ceramiczna farba Magenta jest w swojej wyjściowej postaci ciemniejsza w stosunku do magenty używanej w druku offsetowym, co ogranicza jej siłę i wpływ na czerwienie i róże. W takim przypadku rekomendowanym rozwiązaniem jest zastosowanie dodatkowych farb.

Jeśli potrzebujesz nadruków w jakości fotograficznej sprawdź naszą technologię Art Print.

Czy na porcelanie uzyskamy dokładne odwzorowanie kolorów z palety Pantone?

Tak. Taka możliwość istnieje decydując się na nadruk przy wykorzystaniu technologii Xpression - kalkomanii organicznej. Technologia ta umożliwia nanoszenie na ceramikę nadruków w dowolnym kolorze Pantone.

W tradycyjnej kalkomanii ceramicznej odcienie kolorów (szczególnie czerwieni, różów i zieleni) po wypaleniu mogą być różne w zależności od jakości i koloru porcelany lub ceramiki, grubości użytej farby oraz temperatury wypału. Kolory farb ceramicznych nie posiadają oznaczeń Pantone i nie mogą być dokładnie przyrównywane do tego wzornika. Odstępstwo w odcieniach kolorów do 15% nie może być powodem reklamacji.

Chcę uzyskać jakośś fotograficzną. Jaką wybrać technologię?

Najlepszą jakość nadruku (zbliżoną do jakości fotograficznej) uzyskuje się w technologii ART PRINT. Ten rodzaj zdobienia jest przedstawiony szerzej na podstronie TECHNIKI NADRUKU -> Art Print

Jaką minimalną ilość kubków mogę zamówić?

Minimalna ilość zamówienia dla technologii Kalkomania CeramicznaXpression - Kalkomania OrganicznaMagic MugArt PrintSensitive TouchNadruk Bezpośredni (w 1 kolorze) oraz Grawer laserowy to 24 sztuki.

Natomiast dla Hydrocoloru (według koloru Pantone na zamówienie), MulticoloruSensitive Touch Color Plus i Nadruku Bezpośredniego (w więcej niż 1 kolorze) minimalna ilość zamówienia to 108 szt.

Ważne informacje dodatkowe:
- Nadruk bezpośredni wykonujemy od 24 szt tylko w przypadku nadruku jednym kolorem.
- Istnieje możliwość zamówienia zdobień Sensitive Touch Color Plus oraz Hydrocolor w ilości już od 24 sztuk. Zdobienia takie mogą się jednak odbywać wyłącznie z wykorzystaniem ograniczonej palety farb znajdujących się w danym momencie w naszym magazynie. Barwienie Hydrocolor oraz barwienie Sensitive Touch Color Plus na dowolnie wybrany kolor Pantone odbywa się wyłącznie od 108 sztuk.

Produkt potłukł się w transporcie, co teraz?

Zamówienie uważa się za zrealizowane w całości, również w przypadku jeżeli następuje odstępstwo od zamówionej ilości Towaru w wysokości +/- 5 %. Faktura zostaje wystawiona na ilości rzeczywiste w terminie 7 dni od daty sprzedaży

Informacja: Straty ilościowe występujące losowo w procesie wypału w piecach wysokotemperaturowych są naturalne dla tego procesu. Może zdarzyć się więc, że w momencie zakończenia produkcji zlecenia zapas danego modelu kubka jest wyczerpany. Taka redukcja skutkuje w/w redukcją płatności na fakturze (relatywną do ilości utraconych sztuk) lub wyprodukowaniem dodatkowych sztuk, jednakże w terminie późniejszym niż uzgodniony umową.

W jaki sposób transportowane są produkty?

Zamawiający może otrzymać towar w dwojaki sposób:

  • pakowane pojedynczo (każdy kubek w pojedynczym kartoniku) a następnie w kartonach zbiorczych (opcja dodatkowo płatna),
  • pakowane zbiorczo w standardowe kartony.

Towar jest dobrze zabezpieczony podczas przesyłki, gdyż od ilości 24 szt. jest wysyłany na mini paletach. Większe partie transportowane są na euro paletach.

Termin realizacji zamówienia

Dostępne są następujące opcje:
- Standardowy czas realizacji zamówienia dla większości technologii (Direct Print, kalkomania ceramiczna, Sensitive Touch, grawer laserowy, Art Print, Magic Mug) to 10 dni* roboczych od dnia przyjęcia niezbędnych materiałów do produkcji, zatwierdzenia projektu do druku oraz odesłania podpisanego potwierdzenia zamówienia. 
- Czas realizacji zamówienia dla technologii Hydrocolor, Multicolor, Sensitive Touch Color Plus i Xpression - kalkomania organiczna wynosi 15 dni* roboczych od dnia przyjęcia niezbędnych materiałów do produkcji, zatwierdzenia projektu do druku oraz odesłania podpisanego potwierdzenia zamówienia.
- Last Minute z terminem realizacji 5 dni* roboczych. Konieczne każdorazowe potwierdzenie możliwości produkcyjnych z opiekunem handlowym.

* W przypadku złożenia zamówienia do godziny 12.00 termin 5/10/15 dni na realizację liczy się od dnia złożenia zamówienia. Jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 12.00 termin 5/10/15 dni na realizację liczy się od kolejnego dnia roboczego.

Czy mogę zamówić produkt w kształcie i kolorze, który nie występuje w ofercie katalogowej?

Kształty i kolory produktów nie istniejące w ofercie katalogowej mogą być produkowane na zamówienie klienta.
Minimalne ilości: Specjalny kształt produktu może być wykonany przy zamówieniu minimum 10 000 sztuk.
Specjalny kolor szkliwa może być wykonany przy zamówieniu minimum 5 000 sztuk.
Czas realizacji: Dostarczenie prototypu trwa około 14-21 dni.
Dostawa całej partii w zależności od zamówienia to ok. 12 - 20 tygodni.

Jaki jest termin dostawy gotowego produktu na terenie Polski?

Generalnie termin dostawy na terenie Polski wynosi do 24 godzin. Istnieją jednak rejony Polski gdzie na transport należy założyć do 48 godzin. Rejony te to:

Okolice Rzeszowa – dla kodów pocztowych rozpoczynających się od: 35, 36, 37, 38, 39.

Okolice Warszawy – dla kodów pocztowych rozpoczynających się od: 16-3, 16-4, 19-3, 19-4, 19-5.

Okolice Poznania – dla kodów pocztowych rozpoczynających się od: 70, 71, 72, 73, 74, 75.

Personalizacja na produkcie. Jak przygotować projekt?

Plik zawierający personalizację należy przygotować według poniższych instrukcji:
- imiona do personalizacji na jednej stronie, czcionki zamienione na krzywe,
- maksymalna wielkość czcionki, napisów użytych w personalizacji to 16 punktów (wielkość podana dla czcionki Arial),
- peronalizacja musi być w wyraźny sposób oddzielona od pozostałej części nadruku, nie może się stykać z pozostałą częścią projektu.

Cena produktu. Od czego zależy?

Wybór techniki warunkuje wysokość kosztów. Najtańsza to oczywiście Nadruk bezpośredni, najdroższa to Magic Mug. Warto jednak podkreślić, że na cenę wpływa kilka czynników, nie tylko wybór techniki. Do takich czynników należą: planowany nakład, wielkość nadruku oraz ilość kolorów użytych w zdobieniu.

Pojemność kubków i filiżanek.

Pojemność każdego kubka, filiżanki, szklanki i kufla mierzona jest ręcznie w taki sposób aby powierzchnia płynu nalanego do danego produktu znajdowała się ok. 5-8 mm poniżej jego górnego rantu. Ze względu na naturę procesu produkcyjnego wyrobów wykonanych z ceramiki i porcelany ich pojemność, nawet w tej samej partii, może się nieznacznie różnić (+/- 15%) i nie może być powodem reklamacji.

Jak trwały jest nadruk na ceramice?

  • Direct Print - nadruk bezpośredni oraz kalkomania ceramiczna na wyrobach porcelanowych i porcelitowych są wypalane w temperaturze 800-840°C, co zapewnia im trwałość na zmywanie w zmywarkach mechanicznych. Nadruki na innych materiałach (szkło, metal, plastik) nie są odporne na zmywanie w zmywarkach.
  • Barwienie Multicolor jest w pełni odporne na zmywanie w zmywarkach.
  • Gwarantujemy, że barwienie Hydrocolor zachowuje swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 400 cykli zmywania w domowych zmywarkach lub przez okres 1 roku.
  • Gwarantujemy, że barwienie Sensitive Touch Color Plus zachowuje swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 400 cykli zmywania w domowych zmywarkach lub przez okres 1 roku
  • Gwarantujemy, że nadruki wykonane w technologii Art Print zachowują swoje właściwości oraz kolorystykę przez minimum 500 cykli zmywania w domowych zmywarkach lub okres 1 roku.
  • Magic Mug, Xpression - Kalkomania Organiczna, Crystal Touch nie są odporne na zmywanie w zmywarkach. Rekomendujemy wyłącznie zmywanie ręczne.

Czy nadruk złotem i srebrem błyszczącym odporny jest na mycie w zmywarkach?

Kolor złoty błyszczący i srebrny błyszczący uzyskiwany jest jedynie w technice Transfer Print przy użyciu farb drukarskich, które w dużej mierze składają się z cennego złota lub srebra. Naniesiony na porcelanę, ceramikę lub szkło, w czasie wypału nie staje się częścią powierzchni szkliwa, ale pozostaje na jego zewnątrzej powierzchni. Z tego powodu nadruki te nie są odporne na zmywanie w zmywarkach oraz nie zaleca się używać produktów z takimi nadrukami w kuchenkach mikrofalowych.
Istnieje alternatywa dla złota i srebra - kolor złoto– i srebrnopodobny. Farby te wyglądają bardzo podobnie, jednak nie mają tak charakterystycznego połysku. Można je natomiast używać w zmywarkach i kuchenkach mikrofalowych.

Kolor Biały i Royal White. Jaka różnica?

Różnica pomiędzy kolorem białym typu Royal White a tradycyjnym białym wynika z zastosowania innych składników porcelany. Biel typu Royal White ma cieplejszy odcień. Porcelana ta jest również lżejsza oraz łatwiej przepuszcza promienie światła.

Czy ceramika reklamowa może być dopuszczona do kontaktu z żywnością?

Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi, starannie wyselekcjonowanymi podwykonawcami, producentami ceramiki, farb i barwników, którzy na każdym etapie procesu produkcyjnego używają wyłącznie bezpiecznych i certyfikowanych surowców.

Dlatego z pełną świadomością możemy zagwarantować, że wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają surowe normy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, dyrektywach Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. oraz Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.

Z powodu specyfiki procesu produkcyjnego ceramiki reklamowej oraz norm wyznaczonych w powyższych aktach prawnych badaniom certyfikacyjnym poddaje się wyłącznie produkty z docelowym nadrukiem. Oczywiście na indywidualne zapytanie możemy certyfikować odpłatnie dowolny kubek z Państwa nadrukiem w niezależnym laboratorium. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

Koszt certyfikacji w trybie standardowym wynosi 850 PLN netto. Czas potrzebny na przeprowadzenie takiej procedury certyfikacyjnej to 16 dni roboczych.
Koszt certyfikacji w trybie przyspieszonym wynosi 1000 PLN netto. Czas potrzebny na przeprowadzenie takiej procedury certyfikacyjnej to 5 dni roboczych. 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - przeczytaj zanim zamówisz